• فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • فتحیان
  • خیریه منش
 
 
گروه هنری امروزسایت محرمفتحیانفتحیانهنرمطهرمشاوره و روانشناسیفتحیانفتحیانفتحیانخیریه منش

آموزشایده های بکرپیرایشپژوهشپیدایشنگارشرزومه، سوابق اجراییسایت محمدرضا فتحیان

وب سایت شخصی و فعالیت های روانکاوی، پژوهشی، نگارشی، فرهنگی و هنری محمدرضا فتحیان

مردی از سرزمین پارس، که به پیرایش هنر، پیدایی فرهنگ پیشکش دارد.


این مجموعه حاصل نیازسازی و نیازمندی های امروز می باشد. دست اندرکاران دنیای ارتباطات و رسانه برای پیشبرد اهداف آموزشی،فرهنگی، هنری، اقتصادی، اطلاع رسانی و رسانه ای خود، از ابزار چندگانه دنیای مجازی، استفاده می نمایند.

بزرگترین معضل بازار امروز که منجر به اتلاف زمان و هزینه می گردد، عدم یکپارچگی این عملیات به هم پیوسته می باشد و لذا با اذعان به این ضرورت اساسی، دستاوردی را به شما ارائه میدهیم که حاصل آن هماهنگی و  یکسان سازی این مجموعه عملیات را در بر داشته و به بهره وری منجر می گردد.

هدف اصلی ما ایجاد یکپارچه گی در عملیات تکنیکی وتاکتیکی فرهنگی و هنری هر پروژه می باشد.

ایده پردازی مناسب، تولیدات محتویی بر اساس روانشناسی هنری و موضوعی، مدیریت اجرا و انتشار، تبلیغات هدفمند، مدیرین زمان و هزینه وسایر ارزش های افزوده در این ساختار یکپارچه، برای هر مخاطبی قابل اطمینان و رصد می باشد.

تجربه دو دهه، فعالیت های منقطع ، ما را بر آن داشت، تا حاصل تجربیات خود را به عنوان پروژه  های گوناگون از صفر تا صد نیاز مخاطبان را تامین نماییم.

از تهیه عنوان و تدوین ایده گرفته، تا ثبت دامنه و اکانت، کمپین  نویسی و سناریو سازی، تا اجرای هنری و فاخر، تا انتشار و مدیریت مخاطبان و ... همه بخشی از قابلیت های این دستاورد می باشد.

همراه شماییم، همگام ما باشید.

محمدرضافتحیان

 

fathian fathian fathian
WWW.FATHIAN.IR WWW.HONA.IR WWW.YAJMAONA.IR

fathian fathian fathian
IDEASONE WWW.EM1.IR WWW.ONE1.IR

fathian fathian fathian
WWW.HONARMARDAN.IR WWW.MOHARRAM.IR WWW.IDBAN.IR 

خیریه منش88400333 021 وب سایت در گوگل 09194006004
 
 
هنر،هنرکاربردی،مقلات هنری،محمدرضا فتحیان،پژوهش تصویری،پژوهش متنی،نگارش،مقالات تخصصی هنری،مقالات تخصصی فرهنگی، هنر استراتژیک،استراتژی هنری،هشت چالش ازدواج ناموفق،واکاوی تبلیغ،هشت شاه کلید پیوند ماندگار،مهندسی رسانه،مهندسی فکر،مهندسی فرهنگی،مهندسی فضای سایبر،سبک زندگی،مهندسی اجتماعی،مهندسی ارزش،کمپین تبلیغاتی،مهندسی ذهن،چهارنکته پندآموز سبک زندگی،ده قانون طلایی ازدواج موفق،فرهنگ مدیریت فرهنگی،مدیریت منابع انسانی،تدوین استراتژی در گروه های هنری،زبان بدن،پنجره ای رو به تغییرات،آرامش با نگاه،لایه های روح من،مهندسی هوش،مدیریت استراتژیک انسان تحول گرا،زندگی در اشکال،اشکال زندگی،هنر مطهر، بان ، بانک ایده های نو، ایده های بکر، هنرمردان، هنرمندان، فتحیان، محمدرضافتحیان,تبلیغات هوشمند، تبلیغات لشکر27، تبلیغات لشکر، شهدای هنرمند، شهدای تبلیغات، هنرمندان دفاع مقدس، هنرمندان شهید، هنرمندان,هنروحماسه، هنرمقاومت، هنرمطهر,هنرمقدس، هنروشهادت، هنرشهادت، مردان هنر، دفاع مقدس، رزمندگان، شهادت هنر، یادواره شهدا، یادواره شهدای تبلیغات، #هنرمردان، #مردان_هنر، #ل27، #تبلیغات_لشکر، #یادواره_هنر، # دفاع مقدس، #هنرمقاومت، #honarmardan, #honarmarda.ir, #l27, #tablighat, #yadvareh, #shohada, #fathian, #iran, #shahadat, honarmardan, marda honar, honarmardan.ir,fathian,yajmaona,arbaeen,fathian.ir,emroz,karbala,moharram,idaesone,