• محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
  • محمدرضافتحیان
 
 
گروه هنری امروزسایت محرممحمدرضافتحیانهنرمطهرمشاوره و روانشناسیخیریه منش

آموزشایده های بکرپیرایشپژوهشپیدایشنگارشرزومه، سوابق اجراییسایت محمدرضا فتحیان

بنام خدا

آموزش همواره پیش نیاز سازمان های تحول گرا و پیشرونده است و منابع انسانی هر چه در این راستا به نیازهای علمی منطبق بر رسالت سازمانی خود مسلط باشند، منابع مالی سازمان در جهت اهداف دقیق تر و محاسبه پذیرتری مصرف می شوند.مدیران موفق فرآیندهای اجرایی حوزه مدیریت خود را بر مدار انسانهای دانش محور بنیان می نهند.

از این رو دوره های آموزشی  قابل اجرا برای سازمان هایی با رویکرد فرهنگی و هنری با رسالت ارزشی و مذهبی و برنامه محور پیشنهاد می گردد.البته بجز موارد مشخص کلیه موضوعات مورد نیاز سازمانها با طراحی طرح درس اختصاصی قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.

دروس ارایه شده با شیوه روان و فرمول بندی شده و با بخش پذیری ساده و قابل درک برای تمامی اقشار و بر اساس روانشناسی آموزشی سطح متوسط طراحی گردیده است.کلیه پروژه های درسی ارایه شده  درسه گام یک جلسه ای (3 ساعت) و دو جلسه ای (6 ساعت) و سه جلسه ای (8ساعت) قابل تدریس می باشد.


دوره های تخصصی محتوی دوره های تخصصی مبنا

مهندسی فرهنگی

مهندسی فکر

مهندسی رسانه

مهندسی فضای سایبر

مدیریت استراتژیک(انسان تحول گرا)

فرهنـگ مـدیـریت فـرهنـگی

واکاوی تبلیغ و راه کارهای استفاده از آن در حوزه های تبلیغاتی

هنر استراتژیک،استراتژی هنری

مدیریت منابع انسانی

تدوين استراتژي برای گروههای هنری


پس از اتمام هردوره به افراد گواهینامه سازمانی ارائه می شود.


هزینه دوره ای یک جلسه ای(3 ساعت) ده میلیون ریال

 هزینه دوره ای  دو جلسه ای(6 ساعت) پانزده میلیون ریال

هزینه دوره ای سه جلسه ای(8 ساعت) بیست میلیون ریال

  هزینه تهیه جزوه و گواهینامه آموزشی برای هر دانشجو  با طراحی و نشان سازمان طرف قرارداد دویست و پنجاه هزار ریال می باشد.


دوره های اختصاصی با اساتید مجرب به صورت اختصاصی و به شکل فردی و گروهی برگزار می گردد.


88400333 021 وب سایت در گوگل 09194006004
 
 
هنر،هنرکاربردی،مقلات هنری،محمدرضا فتحیان،پژوهش تصویری،پژوهش متنی،نگارش،مقالات تخصصی هنری،مقالات تخصصی فرهنگی، هنر استراتژیک،استراتژی هنری،هشت چالش ازدواج ناموفق،واکاوی تبلیغ،هشت شاه کلید پیوند ماندگار،مهندسی رسانه،مهندسی فکر،مهندسی فرهنگی،مهندسی فضای سایبر،سبک زندگی،مهندسی اجتماعی،مهندسی ارزش،کمپین تبلیغاتی،مهندسی ذهن،چهارنکته پندآموز سبک زندگی،ده قانون طلایی ازدواج موفق،فرهنگ مدیریت فرهنگی،مدیریت منابع انسانی،تدوین استراتژی در گروه های هنری،زبان بدن،پنجره ای رو به تغییرات،آرامش با نگاه،لایه های روح من،مهندسی هوش،مدیریت استراتژیک انسان تحول گرا،زندگی در اشکال،اشکال زندگی،هنر مطهر، بان ، بانک ایده های نو، ایده های بکر، هنرمردان، هنرمندان، فتحیان، محمدرضافتحیان,تبلیغات هوشمند، تبلیغات لشکر27، تبلیغات لشکر، شهدای هنرمند، شهدای تبلیغات، هنرمندان دفاع مقدس، هنرمندان شهید، هنرمندان,هنروحماسه، هنرمقاومت، هنرمطهر,هنرمقدس، هنروشهادت، هنرشهادت، مردان هنر، دفاع مقدس، رزمندگان، شهادت هنر، یادواره شهدا، یادواره شهدای تبلیغات، #هنرمردان، #مردان_هنر، #ل27، #تبلیغات_لشکر، #یادواره_هنر، # دفاع مقدس، #هنرمقاومت، #honarmardan, #honarmarda.ir, #l27, #tablighat, #yadvareh, #shohada, #fathian, #iran, #shahadat, honarmardan, marda honar, honarmardan.ir,fathian,yajmaona,arbaeen,fathian.ir,emroz,karbala,moharram,idaesone,